Energeetikaprojektide konsulteerimine ja juhtimine

H_pilt_energeetika

Energeetikas kehtib vanasõna: Üheksa korda mõõda, üks kord lõika.”

Läbimõtlemata ja kiirustades tehtud otsused lähevad tulevikus kalliks maksma. Kas renoveerida vana katlamaja, ehitada uus katlamaja, koostootmisjaam või hoopis biogaasijaam? Kas kütta katlamaja pelleti või hakkepuiduga? Kas jätkata omavalitsuses senise soojaoperaatoriga või teha hoopis munitsipaalettevõte teenuse osutamiseks? Kas ajada jäätmed ahju või taaskasutada? Kas autotranspordis kasutada biogaasi või elektrit? Kas tänavavalgustust juhtida lambi- või liinipõhiselt? Kõiki neid küsimusi on meie kliendid meile esitanud.

Tänapäeval on võtmesõnaks energiasääst. Energiasäästuks on palju võimalusi, näiteks soojuse ja elektri koostootmine, majade soojusisolatsiooni parandamine, soojatrasside ja torustike renoveerimine, intelligentsete süsteemide integreerimine energeetikas (smart grid) ja kodumajapidamistes (tark maja) ning tarbimisharjumuste muutmine.

Pakume:

Meie teenused nii avalikule
kui ka erasektorile