Rahastusvõimaluste leidmine

H_pilt_rahastus

19. sajandil elanud Ameerika kirjanik ja filosoof Ralph Waldo Emerson on öelnud kuldsed sõnad: Sageli maksab raha liiga palju.”

Täna öeldakse, et raha pole maailmast kadunud ja hea idee leiab alati rahastuse. Samas nõuab sobivaima rahastusallika leidmine omajagu tööd ja teadmisi. Kellele ja kuidas oma äriplaani esitada? Kas kaasata pank või erainvestor või taotleda lisavahendeid Euroopa Liidu struktuurfondidest?

Avalik sektor peab investeeringute planeerimisel omakorda lähtuma avalikust huvist, erinevatest arengukavadest ning seadusandlusest tulenevatest võimalustest ja piirangutest.

Pakume:

Meie teenused nii avalikule
kui ka erasektorile