Riigihangete korraldamine

H_pilt_hanked

Riigihangete juures kehtib ütlus: “Korrektselt korraldatud riigihange tagab rahulolu pikaks ajaks.”

Omame pikaajalist riigihangete korraldamise kogemust. Korraldame hankeid nii avalikule kui ka erasektorile.

Hangete korraldamise eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.Avalikus sektoris on riigihange vaja korraldada  asjade ostmiseks, teenuste tellimiseks (sh rahahanked), ideekonkursside korraldamiseks ja ehitustööde tellimiseks.

Pakume:

 

Meie teenused nii avalikule
kui ka erasektorile